Kreft i allmennpraksis 17. – 18. mars 2022

Kurset vil belyse utfordringer i behandlingen av kreftpasienter og er aktuelt for nyutdannede såvel som erfarne leger i allmennpraksis. Kurset er også relevant for andre leger som arbeider med kreftpasienter.

Kurset er godkjennes av legeforeningen som 16 timer i allmennmedisin videre-/etterutdanning.

For påmelding, KLIKK HER.

Arrangør
Den norske legeforening

Målgruppe
Allmennleger /leger som arbeider med kreftpasienter

Mål for arrangementet
Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling).

Tidspunkt
17.mars kl.08.00 – kl.16.45
18.mars kl.08.30 – kl.15.15

Påmeldingsfrist
16. januar 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet:
Lege: 3900kr
Ikke lege: 7800kr

Kontaktperson for arrangementet
[email protected] ([email protected])

Bevertning
Lett servering

Vedlegg

17. mars 2022
08:00 - 15:15
Ullevål sykehus