Kreft i allmennpraksis – fra forebygging til palliasjon 9. – 10. februar 2023

Ønsker du faglig påfyll om kreftbehandling og oppfølgingen av kreftpasienter? Nå har du muligheten!

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling skal styrke kvaliteten på tjenestetilbudet innen palliasjon i helseregionen Sør-Øst. I samarbeid med Den norske legeforening arrangerer vi nå kurs for allmennleger. Kurset setter fokus på hvilke utfordringer allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen ved behandling av kreftpasienter. Kursets forelesere er blant Norges fremste forskere og klinikere innenfor kreftfeltet og vil bl.a. forelese om:

• Forebygging
• Screening
• Palliativ behandling
• Akutt onkologi
• Kreft som kronisk sykdom
• Seneffekter
• Symptomlindring
• Delirium og depresjon
• Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten
• Trygdemessige forhold

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som 16 timer med videre-/etterutdanning.

Tid: 9. og 10. februar 2023
Sted: Ullevål sykehus
Pris: 4 000 kr.
For andre kursdeltakere kr. 8 000

Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling / Den norske legeforening

Målgruppe
Allmenn leger

Mål for arrangementet
Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling)

Påmeldingsfrist
01. januar 2023 kl 12.00

Kontaktperson for arrangementet
Cathrine Elshaug (catels@ous-hf.no)

Bevertning
Snaks, frukt og grønt og kaffe/te

Vedlegg

Trykk her for påmelding

09. februar 2023
08:00 - 15:30
Ullevål sykehus- Søsterhjemmet - bygg 2 - Auditorium 3806 (inngang 2A, 3. etasje) Kirkeveien 166, 0450 Oslo