Krisekonferansen 2019

SELVMORDSRISIKO OG SELVMORD
HVA GJØR VI? – oppfølging og støtte

2 dagers konferanse.
Fylkesmannen Innlandet og DPS Gjøvik inviterer til den 8. nasjonale krisekonferansen.
Vi vektlegger: Brukermedvirkning – Samarbeid med pårørende – Samhandling

Program for dagen med påmelding finner du her

Arrangør:
Fylkesmannen Innlandet og DPS Gjøvik med samarbeidsparter

Målgruppe:
Kommuner, Nav, spesialisthelsetjeneste, bruker- og pårørendeorganisasjoner, politi, avtalespesialister, kompetansesentra, utdanningsinstitusjoner og andre som er opptatt av temaet vi tar opp

Mål for arrangementet:
Målet med konferansen er å rette fokus mot dette aktuelle temaet, slik at alle er bedre rustet til å ta vare på pasienter og pårørende som kommer i situasjoner hvor selvmordsrisiko og selvmord rammer

Arrangementssted:
Quality Hotel Strand, Gjøvik

Påmeldingsfrist:
1. november 2019

Godkjenning for arrangementet:

 • NPF: Godkjent som 15 timer vedlikeholdsaktivitet
 • Ergoterapiforbundet: Godkjent som 15 timer spesialistspesifikt kurs innen psykisk helse, allmenn- helse og folkehelse
 • NSF: Godkjent som meritterende med 15 timer
 • Norsk fysioterapiforbund: Godkjent med 14 timer for spesialistfornying og spesialistoppbygging sammen med mastergrad
 • Det er forøvrig søkt Dnlf m.fl om godkjenning.

Pris for arrangementet:

 • Deltagelse begge dager kr. 2.640,-/2.440,-*
  inkl. kursavgift, lunsj og pausemat
 • Deltagelse en dag kr. 1.320,-/1.120,-*
  inkl. kursavgift, lunsj og pausemat
 • Konferansemiddag ekskl. drikke kr. 545,- ikke overnattende
 • Overnatting, enkeltrom kr. 1.650,- Inkl. festmiddag, per pers
 • Overnatting, dobbeltrom kr. 1.350,- Inkl. festmiddag, per pers
 • Tilknytningsdøgn, enkeltdøgn kr. 1.095,- inkl. frokost, per pers.
 • Tilknytningsdøgn, dobbeltrom kr. 647,-

*) student eller medlem brukerorganisasjon

Kontaktperson:
 Ingunn Thomassen Berg 

11. november 2019
09:00 - 15:15
Strandgaten 15, inngang Elvegata, 2815 Gjøvik