Kurs for foresatte og fagpersoner til personer med nedsatt funksjonsevne som snart er 18 år

Sykehuset Østfold inviterer til kurs for foresatte og fagpersoner til personer med nedsatt funksjonsevne som snart er 18 år!

Informasjon fra aktuelle faginstanser:

  • Nav ytelser (AAP og ufør) og arbeidsrettet oppfølging, ved NAV Fredrikstad
  • Brukerinnlegg fra en foresatt til ungdom
  • Vergemål, samtykke og pårørenderettigheter
  • Kommunale tjenester. Fredrikstad kommune, ved koordinerende enhet og tildelingskontoret
  • Nav Hjelpemiddelsentral
  • Oppfølging i Sykehuset Østfold etter 18 år, ved barne- og ungdomshabiliteringen og voksenhabiliteringen

Arrangør
Sykehuset Østfold

Målgruppe
Foresatte og fagpersoner til personer med nedsatt funksjonsevne som snart er 18 år

Mål for arrangementet
Gi informasjon rundt hva som skjer ved overgang til 18 år for personer med nedsatt funksjonsevne

Påmeldingsfrist
28. april 2022 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis for foresatte og fagpersoner i Sykehuset Østfold.
Eksterne fagpersoner må betale kr. 500,- i kursavgift. Faktura ettersendes.

Kontaktperson for arrangementet
Lisbeth Wabakken ([email protected])

Bevertning
Kaffe/te og enkel lunsj

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

10. mai 2022
09:00 - 15:00
Filadelfiakirkens lokale, Oscarsgate 29, 1706 Sarpsborg