Kurs i å lede sorggrupper

Enhet for sorgstøtte har gjennom mange år drevet forskjellige typer sorggrupper og utviklet to forskjellige veiledere for sorggruppearbeid; en for voksne, og en for barn.

På dette kurset vil det være en gjennomgang av disse veilederne, samt undervisning om sentrale elementer i forhold til sorgarbeid og gruppeledelse. Kurset er praktisk rettet, og det er satt av tid til å gjennomføre forskjellige oppgaver og øvelser.
Kursledere er Knut Andersen og Anett Sanne.

OBS! Redusert antall plasser (10 plasser) pga Covid-19 restriksjoner.

Arrangør
Enhet for sorgstøtte, Akershus Universitetssykehus

Målgruppe
For ansatte i helsesektoren, kirke , skole og andre som møter mennesker i sorg

Mål for arrangementet
Gi grunnlag for å lede og drifte en sorggruppe

Påmeldingsfrist
09. oktober 2020 kl 12.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 2500kr
  • Intern ansatt – gratis: 0kr

Kontaktperson for arrangementet
Anett Sanne ([email protected])

Bevertning
Det serveres enkel lunsj begge dager. Vennligst gi beskjed vedrørende allergier

Godkjenninger
Norsk Sykepleierforbund og Jordmorforeningen som meritterende for godkjenning i klinisk spesialist i sykepleier/spesialsykepleie med totalt 14 timer.
Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige personellgrupper med 14 timer.
Norsk Psykologiforening som 13 timers vedlikeholdsaktivitet.

Adresse
Enhet for sorgstøtte, Akershus Universitetssykehus, Sykehusveien 31, 1474 Nordbyhagen
Et hvitt 2. etasjes bygg, (Den gamle helikopterbasen) merket “Basecamp, inngang 9”

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

14. oktober 2020
09:00 - 16:00
Akershus Universitetssykehus, Sykehusveien 31, 1474 Nordbyhagen