TID – kursholderkurs

Mål for kurset
Lære TID-modellen og bli kursholder i TID med kompetanse til å tilby opplæring.

Hvem kan delta?
Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune – eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver. Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Pris for arrangementet
Kurset har en kursavgift – se mer på Sykehuset Innlandet sine nettsider.

Arrangør
Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet

Kontaktperson: Anette Væringstad (mailto:[email protected])

Mer informasjon og påmelding

For oppdatert informasjon og påmelding – gå til kursoversikten på Sykehuset Innlandet sine nettsider

 

Les mer om TID-modellen på www.tidmodell.no

 

04. november 2020
08:15 - 15:30
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West