Kursholderkurs i TID

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykiatriske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferds-
terapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier. Det vil si at TID er en evidensbasert modell.

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-
basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demensavdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Finn påmelding og program for dagen her.

Arrangør
Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet

Målgruppe
Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune – eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver. Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

Mål for arrangementet
Lære TID-modellen og å holde TID basiskurs

Påmeldingsfrist
05.10.20

Dat0 
Kurset går over to dager, 4.-5. 11. 2020
4. november: 09:00 – 17:30
5. november: 08:15 – 15:30

Pris for arrangementet
3500,-

Kontaktperson for arrangementet
Anette Væringstad (mailto:[email protected])

Bevertning
Lunsj og kaffe/te er inkludert.
Ved deltakelse på fellesmiddagen dag 1, blir det et tillegg på kr 450,-

04. november 2020
09:00 - 15:30
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West