Å lede sorggrupper

Om arrangementet: Undervisning om sorgstøttearbeid, samt praktisk gjennomgang av metoder i sorgarbeid, spesielt rettet mot grupper.
Siste dag i kurset omhandler personlig ivaretakelse.

Se kursinvitasjon: Invitasjon – Å lede sorggrupper

Målgruppe: Ansatte i helsesektoren, kirke , skole og andre som møter mennesker i sorg i sin jobbhverdag.

Mål for kurset: Kunnskap om ledelse av sorggrupper

Påmeldingsfrist: 4. oktober

Maks antall deltakere: 20

Kontaktperson: Knut Andersen, knut.andersen@ahus.no

Bevertning/lunsj: Ja. Vennligst nevn allergier i registreringsskjemaet.

Godkjenning: Norsk sykepleierforbund og Jordmorforeningen som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 14 timer.

Kursavgift: Kr 3000 for 3 dager, kr 2500 for 2 dager.

09. oktober 2018
09:00 - 15:30
Akershus universitetssykehus, NN04.051 i Nye Nord