Leve hele livet – helsehjelp

«Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene» (fra reformen). Dette er tredje samling til inspirasjon med fokus på helsehjelp.

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Akershus)

Målgruppe
Ledere, ressurspersoner og helsepersonell

Mål for arrangementet
Bidra til inspirasjon, kompetanseheving og erfaringsdeling

Påmeldingsfrist
25. august 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Agnete Nygaard ([email protected])

Bevertning
Egen kaffekopp/ enkel bevertning

Teknisk brukerstøtte ved webinar: [email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

01. september 2021
13:00 - 15:00
Microsoft teams/Zoom eller fysisk samling. Kommer mer informasjon nærmere samlingen.

Påmelding

Ledige plasser