Leve Hele Livet – Helsehjelp

Leve hele livet er en kvalitetsreform som skal bidra til et samfunn det er godt å bli eldre i. Det vil si at man gjennom hele livet skal ha muligheter til å delta, skape, bety noe, gi og få god omsorg. Eldre skal mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Reformen ønsker å mobilisere kommunene til å tenke nytt, lære av og dele med andre, samt utnytte erfaringer og eksisterende kunnskap om hva som virker. Seks innsatsområder er løftet frem: et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng i tjenestene og styring og ledelse, forbedringsarbeid og innovasjon.
Dette er det femte webinaret med fokus på innsatsområde 4 “Helsehjelp”.

Arrangør
USHT Viken (Østfold)

Målgruppe
Helsepersonell, ressurspersoner og ledere i kommunehelsetjenesten i de tidligere kommunene i Østfold.

Mål for arrangementet
Bidra til inspirasjon, erfaringsdeling og kompetanseheving

Påmeldingsfrist
15. februar 2022 kl 15.00
Link blir sendt ut dagen før webinaret.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Annette Bjerkenes (annette.bjerkenes[email protected])

17. februar 2022
12:00 - 14:00
Teams