Leve hele livet – Helsehjelp

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Reformens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på utfordringene knyttet til områdene i reformen, som er aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.
Utviklingssentrene i Oslo og Viken og Statsforvalteren samarbeider i år om en webinar-serie som tar for seg hvert av områdene i «Leve hele livet».

Dette er det siste webinaret i en serie på fire webinarer som utviklingssentrene i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Oslo Viken samarbeider om. Fokus for dette webinaret er helsehjelp.

Arrangør
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Oslo Viken

Målgruppe
Helsepersonell, ressurspersoner og ledere i kommunehelsetjenesten, samt andre interesserte

Mål for arrangementet
Bidra til inspirasjon, erfaringsdeling og kompetanseheving

Påmeldingsfrist
10. oktober 2022 kl 15.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Håkon Johansen ([email protected]) og Agnete Nygård ([email protected] )

Bevertning
Egen kaffekopp

Teknisk brukerstøtte ved webinar:
[email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding[email protected]

11. oktober 2022
12:00 - 14:00
Teams Lenken blir sendt ut dagen før webinaret.

Påmelding

Ledige plasser