Leve hele livet – sammenheng i tjenestene

«Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene» (fra reformen). Dette er andre samling til inspirasjon med fokus på sammenheng i tjenestene.

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Akershus)

Målgruppe
Ledere, ressurspersoner og helsepersonell

Mål for arrangementet
Bidra til inspirasjon, kompetanseheving og erfaringsdeling

Påmeldingsfrist
08. juni 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Agnete Nygaard ([email protected])

Bevertning
Egen kaffekopp

Teknisk brukerstøtte for webinar: [email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

15. juni 2021
13:00 - 15:00
Microsoft Teams eller Zoom. Informasjon og linker blir sendt på e-post noen dager før webinaret.

Påmelding

Ledige plasser