Livet som senior. Ny livsfase – nye vaner

Det er en økning av alkoholrelatert problematikk blant en stadig større gruppe eldre. Helse- og omsorgstjenestene må utvide oppmerksomheten på alkoholens potensielle betydning for helsetap, psykiske vansker og sosiale problemer for eldre.

Finn program for dagen her.

Målgruppe:
Helsepersonell og allmennbefolkning

Mål for arrangementet:
Informasjon og opplysning i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse

Arrangør:
Frivilligsentralen i Ullensaker, Ahus v/ Avd. Samhandlig og helsefremming, DNT-Edru livsstil og Ullensaker kommune.

Påmeldingsfrist:
7. oktober 2019

Bevertning: 
Lunsj, kaffe og te

Pris: 
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet: 
Else Karin Kogstad

10. oktober 2019
08:30 - 15:59
Ullensaker kommune, kinosalen- Furusethgata 12, Jessheim