Lunsjwebinar – Demensforløp “Brukermedvirkning”

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Øst, USHT Øst, består av USHT Oslo, USHT Viken (Akershus), USHT Viken (Buskerud), USHT Innlandet og USHT Viken (Østfold). Sammen tilbyr sentrene nå en rekke lunsjwebinar i forbindelse med forbedringsarbeidet Rett tiltak til rett tid – Demensforløp.

Rett tiltak til rett tid er en satsning innen Demensplan 2025 og skal bidra til at personer med kognitiv svikt/ demens og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk oppfølging der de bor.

  • At diagnosen settes på riktig tidspunkt og at både personen med demens og pårørende kan få informasjon, støtte og hjelp tidligst mulig etter at diagnosen er satt.
  •  At både pasient/ bruker og pårørende skal oppleve at deres behov blir sett og tatt på alvor, at de opplever kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestene de mottar.
  • Sikre samarbeidsarenaer mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og fastlegene.

Arrangør
USHT Oslo, USHT Viken (Akershus), USHT Viken (Buskerud), USHT Innlandet og USHT Viken (Østfold).

Dagens lunsjwebinar
“Brukermedvirkning” ved Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelse

For å delta på dette webinaret klikk her 

Mål for arrangementet
Kompetanseheving

Ingen påmelding

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Brita Aaslie-Fjell (brita.aaslie-fjell@gjovik.kommune.no)

Bevertning
Ingen

 

01. februar 2023
11:00 - 11:45
Teams