Foto: Shutterstock

Medisinsk-filosofisk forum

Neste møte i Medisinsk-filosofisk forum i Oslo finner sted tirsdag 13. mars 2018 kl. 18-20.

Innleder denne gang er Anne Kveim Lie, lege, idehistoriker og førsteamanuensis i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Temaet er:

Den kroniske smerten – historiske og kulturelle blikk på en vanskelig klinisk utfordring

Den kroniske smerten er blitt et økende folkehelseproblem, og er også en stor utfordring for klinikere. Forståelsen av smerte og hvordan smerte har blitt håndtert og behandlet i medisinen har imidlertid endret seg mye over tid og rom. Medisinens idé om en quick fix har gjort at det stadig har kommet nye midler på markedet, som hver gang har blitt markedsført som mindre vanedannende enn de forrige (heroin på slutten av 1800-tallet, oksydon på slutten av 1900-tallet). I dette foredraget vil Anne Kveim Lie diskutere hvordan smerte har blitt forstått og håndtert på ulike tidspunkt gjennom de siste to hundre år.

Tid: 13. mars 2018, kl. 18:00.

Sted: Auditoriet, Fredrik Holst hus, Ullevål sykehus (se vedlagt kart).

Arrangementet er gratis!

Velkommen!

Les mer om Medisinsk-filosofisk forum på UIO sine nettsider og Facebook-side

map-fredrik-holsts-hus

  • Medisinsk-filosofisk forum
    13. mars 2018
    18.00 - 20.00

Lokasjon

Sted:  

Venue Website:

Adresse:
Fredrik Holsts hus, Auditoriet (Ullevål sykehus) - Kirkeveien 166, Oslo