Mentoropplæring i Digital opplæringspakke lindrende behandling

Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg har over lenger tid vært et satsingsområde i Norge. På oppdrag fra Helsedirektoratet er det utviklet en digital opplæringspakke som skal bidra til at helsefagarbeidere og ufaglærte kan videreutvikle kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Grupper som gjennomfører denne opplæringspakken, skal veiledes av en mentor, og det er disse mentorene/veilederne som her inviteres til mentoropplæring.

Arrangør
USHT-Vestfold

Målgruppe
Ressurssykepleiere i kreftomsorg, evt andre med veiledningskompetanse som skal veilede grupper i egen kommune

Mål for arrangementet
Opplæring av mentorer

Påmeldingsfrist
1 november

Maks antall deltakere
20

Kontaktperson for arrangementet
Beate Rising, [email protected]

Kontaktperson for deltakerne for faglige spørsmål: Anita Nilo, [email protected]

Arrangementsted
Møterom Rukla, Sandefjord medisinske senter

Praktisk informasjon
Enkel lunsj
Det er ikke søkt godkjenning for kurset
Kurset er gratis

14. november 2019
11:30 - 15:00
Sandefjord medisinske senter, Skiringsalveien 26 3208 Sandefjord