Mitt liv ABC, perm 1

Mitt liv ABC er en grunnleggende opplæring for helsepersonell som jobber innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming.
ABC opplæringen varer omtrent ett år og består av to fagsamlinger. Underveis i opplæringsforløpet vil du og dine andre påmeldte kollegaer treffes månedlig for refleksjonsspørsmål knyttet til temahefter.

Vi anbefaler at det er flere fra en avdeling som sammensettes til en gruppe. Avdelingsleder påmelder gruppen til ABCopplæring via kommunekontakten.

Fagsamling 1 er en oppstartsamling og er den 7. februar på Torp konferansesenter

Du kan lese mer om ABC opplæringen her Mitt livs ABC perm 1 – Nasjonalt senter for aldring og helse

Klikk her for å se programmet til kurset (PDF)

Kommunekontakter:
maria.tandberg.rindsem@faerder.kommune.no
sunniva.dahl.thorsen@tonsberg.kommune.no
nancy.junita.fosaas@holmestrand.kommune.no
Monica.Lenvik.Pedersen@sandefjord.kommune.no
mari.moland@larvik.kommune.no
Janne.Naevra@horten.kommune.no
line.renholt@signo.no

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

Målgruppe
Helsepersonell som jobber med personer med utviklingshemming

Mål for arrangementet
ABC opplæring

Påmeldingsfrist
24. januar 2023 kl 23.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Kaja Hvitstein-Strøm (kajhvi@sfj.kom.no)

Bevertning
Det serveres lunsj

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

07. februar 2023
09:00 - 15:00
Torp konferansesenter