Mitt livs ABC, perm 1

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.

I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv.

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

Målgruppe
Helsepersonell som arbeider med personer med utviklingshemming i kommunehelsetjenesten

Mål for arrangementet
Kunnskap om utviklingshemming

Påmeldingsfrist
06. april 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

For påmelding ta kontakt med din ABC-kontakt i kommunen: 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: Henriette Ruud [email protected] ([email protected])

20. april 2021
08:30 - 12:00
Digital samling på Zoom