Mitt livs ABC, perm 2

Mitt livs ABC perm 2, er en påbyggingsperm til Mitt livs ABC perm 1. Her går vi dypere inn i problemstillinger som er belyst i Perm 1.

Perm 2 er en påbyggingsperm med temaer som alternativ og supplerende kommunikasjon, psykiske lidelser, autismespekterforstyrrelser, teknologiske løsninger, nedsatt fysisk funksjonsevne, aldring, miljøarbeid fordypning og utfordrende atferd.

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

Målgruppe
Helsepersonell som arbeider med personer med utviklingshemming i kommunehelsetjenesten

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om utviklingshemming

Påmeldingsfrist
21. april 2021 kl 15.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

For påmelding ta kontakt med din ABC-kontakt i kommunen: 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: Henriette Ruud [email protected] ([email protected])

05. mai 2021
09:00 - 12:00
Digital samling på Zoom