Munnhulen – også en del av kroppen

Nettverk ernæring for sårbare grupper i Østfold ønsker velkommen til webinar onsdag 21. april kl. 11.30-12.30. Stina Olsen – tannpleier og folkehelsekoordinator og Robin Ødegårdstuen – tannpleier, snakker bl.a. om sykdommer i munnhulen som påvirker ernæringsstatus. Videre om hva godt/optimalt munnstell er, hjelpemidler for munnstell til flere brukergrupper samt kosthold og tenner.

Arrangør
Programkomité ledet av USHT Viken (Østfold) – Indre Østfold kommune

Målgruppe
Helsepersonell, miljøarbeidere, kokker og andre interesserte som arbeider i sykehjem, hjemmetjeneste, tjenester for utviklingshemmede og for rus og psykiatri.

Mål for arrangementet
Økt brukermedvirkning og fagkunnskap hos helsepersonell og samarbeidspartnere

Påmelding:
Påmelding via lenke: https://forms.office.com/r/Q9T5yAnZPb
Du får tilsendt lenke til webinaret dagen før. Webinaret gjennomføres i Teams.

Påmeldingsfrist
19. April 2021 kl 23.45

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Irene Teigen Paulsen ([email protected])

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte: Eivind Bjørnstad ([email protected])

21. april 2021
11:30 - 12:30
Teams