Muskeltonus

På denne fagdagen vil du få en beskrivelse av de ulike muskeltonus typene – spastisitet, dyskinesi og hypotoni, og kombinasjoner av disse. Medisinsk behandling til de ulike tonus typene vil bli beskrevet, og til slutt vil det bli presentert tiltak og oppfølging.

Arrangør
Voksen- og barnehabilitering, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Fysio- og ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten

Mål for kurset
Oversikt over de ulike muskeltonusene, medisinsk behandling og tiltak.

Påmeldingsfrist
08.10.19

Maks antall deltakere
250

Godkjenning
Det er søkt om godkjenning for fysio- og ergoterapeut spesialist

Pris
Kr 400,- inkl. lunsj
Gratis for interne deltakere på Ahus, inntil 15 plasser

Beverting
Lunsj, frukt og kaffe/te

Kontaktperson
Kristine Tangre

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

22. oktober 2019
09:00 - 16:00
Auditoriet Frontbygget, Ahus, Sykehusveien 25, Lørenskog