Nasjonal deliriumskonferanse

Den 21.oktober arrangeres den første nasjonale konferansen om delirium på Diakonhjemmet i Oslo.

Delirium er et vanlig symptom ved akutt sykdom hos eldre pasienter, både i sykehjem, blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie, og i sykehus. Målet med konferansen er å øke kompetansen om tilstanden og dele erfaringer på tvers av tjenester.

Konferansen er godkjent meritterende med 6 timer av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Deltageravgiften er lav, kun 1250.- som inkluderer lunsj.

Klikk her for å komme til påmelding

Arrangør
Oslo Delirium Research Group

Målgruppe
Særskilt for sykepleiere, men åpent også for andre faggrupper

Mål for arrangementet
Deltakerne skal få inspirasjon, kunnskap og praktiske verktøy for å ivareta pasienter med delirium og kognitiv svikt

Påmeldingsfrist
21. september 2022 kl 23.00

Kontaktperson for arrangementet
Maria Krogseth ([email protected])

Bevertning
Lunsj mv. Se vedlegget

Vedlegg

21. oktober 2022
09:00 - 15:30
Diakonhjemmet, Oslo