Nasjonal landskonferanse om barn med spise- og ernæringsvansker

Landskonferansen er et nasjonalt samarbeidsforum for fagmiljøer som arbeider med barn med spise- og ernæringsvansker. I tillegg til en faglig del, vil landskonferansen vektlegge neste trinn i omorganiseringsprosessen vi står i. Vi oppfordrer samtlige helseforetak til å sende representanter fra sitt fagmiljø som tilbyr eller bygger opp tilbud til målgruppen, barn og unge med spise- og ernæringsvansker, til å delta på konferansen.

Tema
Del 1: Forskjellige perspektiver på gastrostomi hos barn
Del 2: Etablering av regionale nettverk som ledd i omorganisering av den Nasjonale kompetansetjenesten for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​

For mer informasjon og påmelding klikk her.

Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Målgruppe
Fagpersoner som arbeider med utredning, behandling og/eller oppfølging av barn og unge med spise- og ernæringsvansker, eksempelvis i spiseteam, habiliteringstjenesten, barneavdelinger, BUP/BUPA, pedagogisk sektor og andre til relevante instanser.

Mål for arrangementet
Etablere eller videreutvikle regionale fagnettverk

Påmeldingsfrist
08. desember 2022 kl 12.00

Kontaktperson for arrangementet
Ingrid Marie Hegdal ([email protected])

Bevertning
Lunsj

Vedlegg

09. desember 2022
09:00 - 16:00
Meet Ullevål (Ullevål stadion) Sognsveien 77C, 0855 Oslo