Nettverkssamling i observasjonskompetanse og handlingsberedskap

Er du proACT-instruktør, HLR-instruktør, eller har du en annen rolle som ressursperson i observasjonskompetanse og handlingsberedskap i din tjeneste? Da ønsker USHT Viken (Akershus) deg velkommen til en digital nettverkssamling. Vi gleder oss til en engasjerende stund sammen, der både KlinObsKommune, Nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand og siste nytt fra proACT Norge står på programmet.

Samlingen vil foregå i Microsoft Teams, lenke sendes til alle påmeldte.

Arrangør
USHT Viken (Akershus)

Målgruppe
Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste med en rolle som ressursperson innen observasjonskompetanse og handlingsberedskap.

Mål for arrangementet
Bidra til kompetanseheving og erfaringsdeling

Påmeldingsfrist
16. juni 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Mari Searle ([email protected])
Kit Vraalsen ([email protected])

Teknisk brukerstøtte for webinar: [email protected]
Teknisk brukerstøtte ved påmelding
[email protected]

17. juni 2021
10:30 - 12:30
Microsoft Teams, lenke sendes til alle påmeldte.

Påmelding

Ledige plasser