Ø-hjelpsdøgntilbud for personer med psykisk lidelse og rusproblem

Kurset utsettes til høsten – mail vil gå ut til allerede påmeldte. 

 

 

Vi inviterer til et seminar der resultatene fra Samarbeidsprosjektet mellom Follo-kommunene ved Follo Lokalmedisinske senter og Follo Akutt Team presenteres.

Målet med prosjektet er at personer med behov for akutt behandling innen psykiatri og rus skal oppleve: – Helhetlige tjenester, – behandling på rett nivå, – rett tjeneste til rett tid og få den hjelpen de trenger. Vi presenterer resultatene fra evalueringen av samarbeidsmodellen i Follo som er unik i Norge og har gitt svært gode resultater for brukerne.

Foreløpig program (endringer kan forekomme)
Seminaret starter med innledning fra statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet med innlegget «Sentrale føringer for samhandling rus- og psykiatri i akuttfeltet – hvordan løser kommunene oppdraget». Vi setter også fokus på brukernes stemme ved lege og pasient Nina Knagenhjelm: «Gode og dårlige hjelpere – hva er viktig for meg?» og pårørenderepresentant Irene Svendsen «Hvordan involvere pasienten og pårørende?» og videre utvikling av samarbeidet rundt pasientgruppen i Follo.

Her kan du se programmet for dagen!

Arrangør
Follo Lokalmedisinske Senter

Målgruppe
Ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som jobber med psykiatri- og ruspasienter.

Mål for kurset
Dele resultatene fra prosjektet med samarbeidspartnere og inspirere til lignende samarbeid.

Påmeldingsfrist

Maks antall deltakere
100

Kontaktperson
Gro Hege Ludvigsen [email protected]

Arrangementsted
Kommunestyresalen
Ski rådhus
Idrettsveien 8

Praktisk info
Gratis deltakelse, inkludert lunsj