ONEWS erfaringskonferanse

ONEWS, Obstetric Norwegian Early Warning System, er tatt i bruk, eller planlegges tatt i bruk, ved de fleste føde- og barselavdelingene i Norge. Den nasjonale arbeidsgruppen inviterer jordmødre og leger fra avdelingene til å utveksle erfaringer. Sentrale aktører i irske IMEWS kommer for å innlede om bakgrunn, evidens og erfaringer, i tillegg til innledninger fra anestesi og obstetrikk fagmiljøet i Norge.

Deltakelse er gratis. Se invitasjonen her.

Arrangør: Ahus v/ Sim senteret og den nasjonale ONEWS arbeidsgruppen.

Målgruppe: Jordmødre og fødselsleger.

Mål for kurset: Ny og bedre kunnskap om ONEWS og utveksle erfaringer.

Dato og tid: 06.05.19. Registrering fra kl 09.30. Program fra kl 10.00 – 17.00.

Påmeldingsfrist: 02.05.19

Maks antall deltakere: 250

Kontaktperson: Eli Aaby, eli.aaby@ahus.no

Arrangementsted: Akershus universitetssykehus, auditoriet frontbygg.

Bevertning/lunsj? Kaffe/te og lunsj.

Se program for dagen her.

06. mai 2019
09:30 - 17:00
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog