Oppdage, forstå, oversette – barn og unge med utviklingsforstyrrelse og kommunikasjonsvansker

En fagdag om psykisk helse hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og omfattende kommunikasjonsvansker. Konferansen er viet psykisk helse hos barn og unge som kan være vanskelige å tolke – og derfor også utfordrende å hjelpe. Målet er å øke kompetansen og tryggheten hos fagpersoner som møter barn og ungdom som strever mer enn jevnaldrende med å forstå og å gjøre seg forstått. Fagpersoner kan ha en viktig rolle i å oversette barnets uttrykk, og dermed bidra til den tilretteleggingen som trengs for å forebygge psykiske helseplager. Det er viktig at de som er rundt barnet/ungdommen er bevisste sin rolle, og kan kjenne seg trygge på at psykiske helseplager kan oppdages, forstås og bli møtt på en god måte. Vi har fått med oss noen av de beste foreleserne vi vet om!
Vi håper at konferansen kan gi inspirasjon, flere knagger og holdepunkter – og økt trygghet de som deltar.

Klikk her for å se programmet

Arrangør
Avdeling for habilitering barn og unge, Ahus

Målgruppe
Fagpersoner i kommuner og spesialisthelsetjeneste; pedagogisk sektor, omsorgsboliger, fysio/ergo, helsetjeneste/psykologtjeneste, barnekoordinatorer, barnevern, BUP, Habilitering

Mål for arrangementet
Økt innsikt og økt trygghet i møte med barn som kan være vanskelige å tolke og forstå – i et forebyggende perspektiv

Påmeldingsfrist
19. mars 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet

  • Ordinær deltager: 300kr
  • Intern ansatt – gratis:

Kontaktperson for arrangementet
Knut Wærstad (Kundemail.Barnehabilitering@ahus.no)

Bevertning
Enkel lunsj, frukt, kaffe/te, isvann

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmeldingkontakt@kompetansebroen.no

29. mars 2023
08:30 - 15:15
Akershus Universitetssykehus, Nordbyhagen, Lørenskog Store auditorium, ved respesjonen i hovedbygget

Påmelding

*

Bestillingsnummer *

Ordinære deltagere hvor det kreves bestillingsnummer fra arbeidsgiver kan legge inn dette. Hør med leder.
Andre skriv X

Ledige plasser