Oppfriskningskurs: Håndtering og stell av ulike urinkateter,urinprøvetaking og urostomi

Urologisk avdeling sammen med Ambulerende sykepleieteam på Akershus universitetssykehus (Ahus) ønsker å dele sin kunnskap om innleggelse og stell/ håndtering av blærekateter, suprapubisk kateter, nefrostomi-kateter, urinprøvetaking og urostomi. I tillegg ønsker de å gi tips og råd til problemløsning.

Arrangør
Urologisk avdeling og Ambulerende sykepleieteam Ahus

Målgruppe
Ansatte på sykehjem, hjemmebaserte tjenester og Ahus-ansatte, alle yrkesgrupper er velkommen

Mål for arrangementet
Øke kompetansen om de ulike kateter/stomi løsningene, og håndteringen av disse

Påmeldingsfrist
16. januar 2023 kl 00.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Karina Egge ([email protected])

Bevertning
Kaffe/te

Vedlegg

Programmet for dagen finner du ved å klikke her (PDF)

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding[email protected]

17. januar 2023
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen, Auditoriet, frontbygg

Påmelding

Ledige plasser