Opplæringsprogrammet i Åpen dialog i nettverksmøter

Kurset gir en innføring og opplæring i arbeidsformen “Åpen dialog i nettverksmøter”. Dette er en dialogisk arbeidsform utviklet av den finske psykologen Jaakko Seikkula og hans kolleger i Finland. «Hjertet» i Åpen dialog er nettverksmøtet. Den som trenger hjelp, har her mulighet til å invitere med personer fra sitt sosiale og offentlige nettverk til møtet. Det er ikke på forhånd noen agenda, alle som deltar bidrar i stedet med å finne ord for den vanskelige situasjonen og å finne vei videre.

Kursdeltakerne skal få innblikk i hvordan lede nettverksmøter med en åpen dialog og hvordan anvende reflekterende team i praksis. I tillegg er det en forventning om at kursdeltakeren øver seg i rollen som nettverksmøteleder både på kurset og mellom samlingene. Kurset holdes over 10 dager på fire samlinger.

Påmelding

Send søknad på e-post til DPS Øvre Romerike v/ Ulla Rosengren, [email protected] innen 01.06.22. Det er arbeidsgruppen som foretar fordeling av plassene kort tid etter søknadsfrist. Når du har mottatt bekreftelse på at du er tildelt plass på kurset via e-post, må du selv melde deg på kurset i www.kompetansebroen.no. Da vil du bli fakturert for kurset.

Arrangør
Kurset tilrettelegges av DPS Øvre Romerike i et samarbeid med Ledersamarbeidsforumene (LSF) for Øvre Romerike.

Målgruppe
Ansatte fra kommuner/bydeler og spesialisthelsetjenestene i hele Akershus universitetssykehus (Ahus) sitt opptaksområde.

Mål for arrangementet
Opplæring i “Åpen dialog” og nettverksmøteledelse

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 1500,-kr

Kontaktperson for arrangementet
Ulla Rosengren ([email protected])

Bevertning
Ta med egen mat, evt kjøp i nærbutikk.

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

29. august 2022
09:00 - 09:00
Algarheim gamle skole i Ullensaker Adr: Jødalsvegen 2 b, 2056 Algarheim