Oppstartsseminar i Velferdsteknologiens ABC (for kommuner i Østfold og Follo)

Utviklingssenteret i Østfold inviterer til fysisk seminar. Sted avklares 10/9, basert på påmeldinger. Seminaret tilbys kommunene, uavhengig av planlagt innføring/modernisering av velferdsteknologi-satsninger.

Seminaret markerer start for nye studiegrupper i ABC-en, som har tilgjengelige studiehefter. Det er også arbeidshefte med refleksjonsoppgaver og digitale verktøy tilgjengelig for grupper av ansatte i hver kommune. Se utfyllende informasjon  på nettsiden (io.kommune.no)

Se her for kursinvitasjon (pdf)

Arrangør
Indre Østfold kommune v/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

Målgruppe
Ansatte i Østfold og Follo som er involvert i velferdsteknologi

Mål for arrangementet
Kompetanse, samhandling og erfaringsutveksling

Dato
24.09.2024

Påmeldingsfrist
17. september 2024 kl 15.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Eivind Bjørnstad (eivind.bjornstad@io.kommune.no)

Bevertning
Ettersendes når sted er avklart

24. september 2024
09:00 - 14:00
Avklares senest 10. september om seminaret gjennomføres i Østfold eller Follo