Orthopedic Symposium – Approaching Achilles tendon ruptures in 2023

Ortopedisk klinikk ved Akershus universitetssykehus er stolte av å invitere til Ortopedisk Symposium 2023. Årets tema er akillessene-ruptur. Vi får besøk av spennende foredragsholdere fra både inn- og utland. Gjesteforelesere vil være Elisabeth Ellingsen Husebye, Mike Carmont, Nicola Maffulli, Karin Rydevik og Katarina Nilsson Helander. I tillegg vil Rune B. Jakobsen og Tor Kristian M. Andresen fra Ortopedisk klinikk Ahus holde innlegg om temaet, og Ståle B. Myhrvold, også fra Ortopedisk klinikk Ahus, vil presentere funn fra egen studie publisert i New England Journal of Medicine i 2022.

Seminaret vil gjennomføres på engelsk.

Klikk her for å se programmet til kurset

Arrangør
Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Ortopeder, allmennleger og fysioterapeuter

Mål for arrangementet
Belyse viktige aspekter i dagens behandling av akillesseneruptur

Påmeldingsfrist
08. februar 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet

  • Ordinær deltager: 1000kr
  • Digital deltager: 500kr
  • Intern ansatt – Ahus – ortopedisk klinikk: 0kr
  • Digital deltager – Ahus: 0kr
  • Intern ansatt – Ahus: 150kr (internfaktureres i etterkant)

Kontaktperson for arrangementet
johanna.gjestland@ahus.no (johanna.gjestland@ahus.no)

Bevertning
Det tilbys lunsj ved fysisk deltakelse

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmeldingkontakt@kompetansebroen.no

10. februar 2023
08:45 - 16:00
Store Auditorium, Hovedbygget, Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen