Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg 2023

Her er kortversjon av programmet:
* Behandlingsbegrensning, Michael Steffen, overlege Sykehuset Østfold
* Etikkrefleksjon, Anita Nilo, etikkveilder, KS Samarbeid om etisk kompetanseheving
* Kollegastøtte og omsorg for den som gir omsorg, Roy Morten Bjørk og Tor Åge Høymyr, Mosseregionen brann og redning
* Kollegastøtte og veiledning i arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter, Øyvind Helliesen sykehusprest Sykehuset Østfold

Klikk her for påmelding (forms.office.com)

Arrangør
Kompetansenettverket for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg i Østfold. Et samarbeid mellom Sykehuset Østfold, kommunene i Østfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold)

Målgruppe
Konferansen er en årlig nettverkssamling for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg. Vi inviterer også inn andre interesserte fagpersoner. Helsefagarbeider på sykehus og i kommunene er spesielt velkommen, og konferansen er relevant for denne yrkesgruppen.

Mål for arrangementet
Kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging

Påmeldingsfrist
13. mars 2023 kl 22.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Håkon Johansen (hakon.johansen@io.kommune.no)

Bevertning
Lunsj. Kaffe og te.

23. mars 2023
08:30 - 15:30
Filadelfiakirken Sarpsborg, Astrids gt 18, 1706 Sarpsborg (Inngang fra Oscar Pedersens v).