På rett spor? Fagdag om overdoser og overdoseforebygging

I 2018 døde 286 personer av narkotikarelatert overdose i Norge. Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose. Den nye nasjonale overdosestrategien 2019–2022 har en nullvisjon.

Tønsberg kommune har (sammen med 12 andre pilotkommuner) deltatt i det nasjonale overdoseforebyggende arbeidet siden forrige strategiperiode. Mens resten av landet har hatt en økning i antall overdosedødsfall, har antallet i pilotkommunene gått ned. Helsedirektoratet ser dette som en indikasjon på at de samlede tiltakene har vært virksomme. Så kan vi kanskje tørre å si vi er på rett vei?

Klikk her for detaljert program for dagen (pdf)

Arrangør: Feltpleien, Tønsberg kommune
Målgruppe: Alle som jobber med personer med problematisk forhold til rus, illegalt og legalt
Mål for arrangementet: Fagdagen skal bidra til at flere får kunnskap om tematikken: overdoser og overdoseforebyggende arbeid

Kontaktpersoner for arrangementet:
Christina Kirsebom   [email protected]

Praktisk info:
– Arrangementet er gratis
– Det serveres lunsj
– Kurset er fulltegnet, men påmelding åpner om noen skulle melde seg av. Kontakt Christina Kirsebom ved spørsmål om arrangementet.
– Det vil tas bilder under arrangementet som skal brukes til aktueltsak på Kompetansebroen i etterkant

 

26. februar 2020
08:30 - 15:15
Auditoriet i bygg D, Statens Park, Anton Jenssens gate 5, 3125 Tønsberg