På rett spor? Fagdag om overdoser og overdoseforebygging

I 2018 døde 288 personer av narkotikarelatert overdose i Norge. Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose. Den nye nasjonale overdosestrategien 2019–2022 har en nullvisjon.

Tønsberg kommune har (sammen med 12 andre pilotkommuner) deltatt i det nasjonale overdoseforebyggende arbeidet siden forrige strategiperiode. Mens resten av landet har hatt en økning i antall overdosedødsfall, har antallet i pilotkommunene gått ned. Helsedirektoratet ser dette som en indikasjon på at de samlede tiltakene har vært virksomme. Så kan vi kanskje tørre å si vi er på rett vei?

Klikk her for detaljert program for dagen (pdf)

Arrangør: Feltpleien, Tønsberg kommune
Målgruppe: Alle som jobber med personer med problematisk forhold til rus, illegalt og legalt
Mål for arrangementet: Fagdagen skal bidra til at flere får kunnskap om tematikken: overdoser og overdoseforebyggende arbeid

Kontaktpersoner for arrangementet:
Christina Kirsebom   christina.kirsebom@tonsberg.kommune.no

Praktisk info:
– Arrangementet er gratis
– Det serveres lunsj
– Påmeldingsfrist 10. februar 2020
– Det vil tas bilder under arrangementet som skal brukes i aktueltsak på Kompetansebroen i etterkant

 

26. februar 2020
08:30 - 15:15
Auditoriet i bygg D, Statens Park, Anton Jenssens gate 5, 3125 Tønsberg

Påmelding

Ledige plasser