På vei

Nasjonal forsknings- og fagutviklingskonferanse den 17.september med fokus på forskning og erfaringskunnskap. Utvikling av tjenestetilbudet til mennesker med rus og avhengighetslidelser.
Et spennende program med gode foredragsholdere!
Velkommen til deg som ønsker faglig påfyll og inspirasjon.
Konferansestedet følger alle pålegg, anbefalinger og råd fra norske helsemyndigheter i henhold til smittevern.

Konferansen er godkjent som tellende kurstimer i Norsk psykologforening, Norsk sykepleierforbund og Norsk legeforening.

Arrangør
Avdeling rus og avhengighet (ARA), Forskningsutvalg (FU), Akershus universitetssykehus HF

Målgruppe
Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten innenfor psykisk helsevern

Mål for arrangementet
Formidle forskning og erfaringskunnskap

Påmeldingsfrist
01. september 2021 kl 15.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager : 990kr
  • Ahus-ansatte utenfor psykisk helsevern: 990kr – internkonteres i etterkant.
  • Ansatte i psykisk helsevern Ahus: Gratis

NB! Ahus-ansatte: Legg inn ditt kostnadssted ved bestilling. Spør din nærmeste leder for mer informasjon.

Digitale deltagerkategorier:

  • Digitalt – enkeltperson: 500kr
  • Digitalt – gruppe: 1500kr
  • Ahus-ansatt, digitalt – enkeltperson: 500kr – internkonteres i etterkant.
  • Ahus-ansatt, digitalt – gruppe – internkonteres i etterkant.
  • Digitalt – Ansatte i psykisk helsevern Ahus: Gratis

NB! Skal man melde på én  digital kollegagruppe  skal kun ETT navn legges inn ved påmelding. 

Kontaktperson for arrangementet
Lena M. Giselsson Follerås ([email protected])

Bevertning
Lunsj serveres i henhold til gjeldende smittevernregler

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding[email protected]

Tekniske problemer ved digital deltagelse: Gromlyd AS

17. september 2021
08:15 - 15:45
Thon Hotell Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm Rom: Sør-Norge