Pakkeforløp og samhandling

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, KoRus Sør, NAPHA og helseforetakene i Vestfold/Telemark og Agder, arrangerer seminar om pakkeforløp og samhandling.

For påmelding: Trykk her

Arrangør
Fylkesmannen i Vestfold/Telemark og Agder, KoRus Sør, NAPHA og Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Telemark og Sørlandet Sykehus

Målgruppe
Ansatte i kommunene (evnt. spesialisthelsetjeneste) med arbeid innenfor rus- og psykisk helse, samt fastleger, i Vestfold/Telemark og Agder

Mål for arrangementet
Et smidigere og bedre pakkeforløp til nytte for brukere og tjenester på begge nivåer i behandlingen

Påmeldingsfrist
16. september 2020 kl 15.30

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
[email protected]
[email protected]

Bevertning
Overnatting og måltider er gratis

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

Program 28.10:
09.55 – 10.00: Velkommen v. Fylkesmannen
10.00 – 10.15: Brukererfaringer, – intervju av bruker på scenen
10.15 – 10.20: “Pasient- og pakkeforløp – Hva er vitsen?” Hvilke erfaringer har brukerne? Video
10.20 – 11.00: Status pakkeforløp i kommunene, Napha, fra Naphas kartlegging i kommunene
v. Marianne Borthen
11.00 – 11.15: Pause
11.15 – 12.00: Erfaringer fra tilsyn med kommunale tjenester til ROP pasienter med fokus på kartlegging, koordinering og samhandling v. Linda Endrestad, Fylkesmannen
12.00 – 13:00: Lunsj
13.00 – 13.20: Gjennomgang av pakkeforløpene, mål, samhandling, sentrale elementer
13.20 – 14.00: Siv metoden, hvordan jobber vi med pasient- og pakkeforløp i Vestfold v. Siri Eggesvik
14.00 – 14.15: Pause
14.15 – 15.00: Kommune perspektivet, erfaringer fra Sandefjord kommune v. Frøydis Tveita / Wenche Møgster
15.00 – 15.30: Hvordan tenker spesialisthelsetjenesten når de vurderer henvisninger? Eksempler fra VOP og BUP ved Sørlandet sykehus og Telemark
15.30 – 15.45: Pause
15.45 – 17.00: En helhetlig tilnærming som inkluderer oversiktlig kartlegging av livsområder og
følelsesmessig modenhet v. Siv Tonje Luneng

Program 29.10:
08.30 – 08.40: Velkommen, litt om dagen v. Tommy Sjåfjell
08.40 – 09.25: Pakkeforløp barn – unge, det gode forarbeide v. Anne-Kristin Imenes
09.25 – 09.45: Pause med utsjekking
09.45 – 10.30: Somatikk, psykisk helse og rus v. Knut Boe Kielland
10.30 – 10.40: Benstrekk
10.40 – 11.25: ROP og pakkeforløp v. Knut Boe Kielland
11.25 – 12.10: Påminnelser fra brukersiden v. Tommy Sjåfell
12.10 – 13.15: Lunsj
13.15 – 14.30: Prosesser i egen kommune, workshop
• Hva er dagens praksis hos oss?
• Hva er det beste vi kan gjøre for pasienter som skal henvises til pakkeforløp?
• Hvordan kan vi får det til og hvilke metoder og verktøy kan vi bruke?
14.30 – 14.40: Benstrekk
14.30 – 14.50: Pakkeforløp TSB: Verktøy versus klinisk skjønn v Carsten Christian Hald
14.50 – 15.15: Pakkeforløp psykisk helse: Kommunale MÅ-oppgaver v. Anne B G Fjenseth, NAPHA
15.15 – 15.30: Oppsummering og avslutning v. Tommy Sjåfjell

 

28. oktober 2020
09:50 - 15:30
Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord.