Palliasjon i sykehjem

Kurset vil gi deg som sykehjemslege grunnleggende kunnskap om palliativ medisin og gjøre deg mer rustet til å møte de utfordringene man står overfor på sykehjem. Kurset vil være praktisk rettet og bruke kasuistikker fra en hverdag vi alle kan kjenne oss igjen i. Det kreves ingen forberedelser, men kursledere tar gjerne imot temaer, problemstillinger eller kasuistikker som ønskes tatt opp. Foreleserne har alle bakgrunn fra sykehjemsmedisin/allmennmedisin.

Arrangør
Palliativ avdeling Ahus

Målgruppe
Sykehjemsleger

Mål for arrangementet
Styrke palliasjonskompetansen på sykehjem

Påmeldingsfrist
16. desember 2022 kl 23.59

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 400kr

Kontaktperson for arrangementet
Solveig Torvund (solveig.kristine.kolstad.torvund@ahus.no)

Bevertning
Lunsj, kaffe og kake

Vedlegg
Program

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

17. januar 2023
08:30 - 15:30
Ahus Nordbyhagen, Nye Nord, Auditoriet i 5. etg. Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen