«Pårørende fra vugge til grav»

Det er kommet en revidert og oppdatert pårørendestrategi og handlingsplan. Hva gjør vi med den? Hvilken betydning har den? Har den noe å si for de tjeneste vi leverer? Gode tips og eksempler fra noen som allerede er godt i gang med å implementere dette arbeidet. Samt  foredragsholdere til inspirasjon og påfyll.

Arrangør
Ahus, Avdeling samhandling og helsefremmende og DNT Edru Livsstil

Målgruppe
Arrangementet retter seg mot både pårørende og helsepersonell i kommuner og sykehus, samt medarbeidere i ulike organisasjoner, lag og frivillighet.

Mål for arrangementet
Sette fokus på pårørendesamarbeid

Påmeldingsfrist
07. september 2021 kl 15.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Else Karin Kogstad ([email protected])

Bevertning
Lunsj

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding: [email protected]

10. September 2021
08:30 - 15:00
Akershus universitetssykehus Sykehusveien 25 Lørenskog Auditoriet Frontbygg