Pårørendesamarbeid – dilemmaer og etisk klokskap

Hvordan kan etisk refleksjon hjelpe oss til å legge et godt grunnlag for samarbeid med pårørende? Kan det å diskutere etiske dilemmaer bidra til kompetanse og kvalitet? Vi møter også Jannicke Granrud og Hildegunn Fredheim som forteller om sitt møte med helsetjenesten etter at Jannicke fikk diagnosen Alzheimer som 51-åring. Involvering av og støtte til pårørende er også aktualisert i kvalitetsreformen «Leve hele livet».

Klikk her for å åpne teaser/plakat i pdf.

Fokus for dagen er:
o Gode erfaringer og historier fra etikkarbeid i kommunene
o Etisk refleksjon med bakgrunn i verktøy og metoder

Klikk her for fullstendig program i pdf.

Arrangør: Dagen er et samarbeid mellom Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Østfold, KS «Samarbeid om etisk kompetanseheving» og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Målgruppe: Kurset er for helsepersonell i både Akershus og Østfold. Dere som møter pasienter og pårørende i hverdagen; men også dere som jobber med fagutvikling og ledelse.

Mål for kurset: Vi håper at kurset vil motivere til etisk refleksjon rundt pårørendesamarbeid – med bakgrunn i fortellinger, gode erfaringer og innblikk i verktøy og metoder.:

Kontaktperson: Hege Berntzen     [email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

Praktisk info:
   – Søkes godkjenning i Sykepleierforbundet og Fagforbundet
   – Gratis deltakelse
   – Enkel lunsj serveres
   – Maks antall deltakere 300
   – Påmeldingsfrist: 15.09.2019

25. september 2019
09:00 - 15:00
Rådhusteatret, Ski Idrettsveien 8, 1400 SKI