Pasientsikkerhetsdagen 2020

17.september arrangeres den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen. Årets tema som er valgt ut av Verdens helseorganisasjon (WHO) er psykologisk trygghet for helsepersonell, med slagordet “Safe health workers, Safe patients”.

Dette viser at trygghet, både fysisk og psykisk, for ansatte i helse- og omsorgssektoren er en forutsetning for en trygg og sikker pasientbehandling.

Dagen blir markert med blant annet et webinar med tema psykologisk trygghet, som er ett av områdene i verktøyet Snakk om forbedring!

Innledere fra fagmiljøene og helsetjenesten gir eksempler på konkrete verktøy, refleksjoner og innsikt i hvordan jobbe aktivt med psykologisk trygghet blant ansatte i helsetjenesten.

Trykk her for informasjonen hos Pasientsikkerhetsprogrammet

Innlederne er:

  • Johnny Advocaat-Vedvik, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
  • Monica Pettersen, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
  • Lars Lyster, psykologspesialist, RVTS ØST (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
  • Bente Baklund, spesialsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Kari Annette Os, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Direktelenke til arrangementet 

17. september 2020
11:00 - 11:00
Arrangementet foregår i år som et webinar.