Pasientsikkerhetskonferansen 2019

Pasientsikkerhetskonferansen 2019 er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Over 1300 helsepersonell og ledere fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og byråkratiet samles til to lærerike og inspirerende dager på Gardermoen.

På Pasientsikkerhetskonferansen får deltakerne oppleve inspirerende talere i plenum, og delta på spesialiserte parallellsesjoner som adresserer utfordringer i deres arbeidshverdag. Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Denne avdelingen drifter også nettsiden I trygge hender 24-7, tidligere kjent som Pasientsikkerhetsprogrammet.

Trykk her for flyer med tema for dagen.

Arrangør: Helsedirektoratet
Målgruppe: Helsepersonell, ledere og andre som jobber med kvalitet og pasientsikkerhet fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og byråkratiet
Mål for kurset: Økt kunnskap om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Praktisk info: 
– Påmelding og mer info: https://pasientsikkerhetskonferansen.no/om-konferansen
– Kontaktinfo: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no
Kursavgift: 3500,-
– Påmeldingsfrist: 5. september 2019

Dato: 26. og 27. september 2019
Start- og sluttid: 26.9. kl. 10:00 – 27.9. kl. 14:30

26. september 2019
-
The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15