Psykiatri og somatikk

Last ned invitasjon og program: Kursprogram Psykiatri og somatikk 17.10.18

Arrangør: Akershus universitetssykehus HF, Divisjon psykisk
helsevern, Akuttpsykiatrisk avdeling

Påmelding: Sendes til [email protected] Husk å oppgi navn, stilling, arbeidssted og
fakturaadresse.

Påmeldingsfrist: 20.9.2018 (bindende påmelding).

Kursavgift: Gratis for ansatte på Ahus. Pris for eksterne
deltakere kr. 800,-.

Presentasjonene legges ut her: http://intranett/modules/relationcluster/cluster_vie
w.asp?iEntityId=1328&strMenu=3120_3662

17. oktober 2018
-
Auditoriet frontbygg Ahus Sykehusveien 27, Lørenskog