Regional rehabiliteringskonferanse HSØ 2022

13. – 15. september arrangeres årets viktigste konferanse for rehabiliteringsfeltet, med tema “Sammen om fremtidens rehabilitering”. Samhandling og fremtidens organisering av helsevesenet vil være sentrale temaer under konferansen. Årets konferanse vil ta utgangspunkt i Verdens Helseorganisasjon (WHO) sitt initiativ Rehabilitation 2030, hvor hovedtaler Alarcos Cieza fra WHO vil holde åpningsinnlegg og snakke om hvordan fremtidens rehabilitering kan se ut, sammen med representant fra Helse- og omsorgsdepartementet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). ​I tillegg vil konferansen ha fokus på digitalisering, effekt av trening, kognitive utfall, søsken som pårørende, fatigue, måleverktøy og helsekompetanse med egne parallellsesjoner.​

Etter to år med pandemi gleder vi oss ekstra mye til å tilby en arena hvor du som jobber med rehabilitering igjen kan møte kollegaer fra andre steder, bli inspirert av gode eksempler fra praksis, og få presentert siste oppdaterte kunnskap om hva som kan være god rehabilitering for dine pasienter.

Klikk her for påmelding og mer informasjon om konferansen

Arrangør
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering/Sunnaas sykehus HF/Helse Sør-Øst

Målgruppe
Helsepersonell, fagfolk, brukerrepresentanter og ellers andre som jobber med rehabilitering

Mål for arrangementet
Sammen om fremtidens rehabilitering

Påmeldingsfrist
15. august 2022 kl 18.00

Kontaktperson for arrangementet
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering ([email protected])

13. september 2022
12:00 - 15:00
Scandic Lillehammer hotel, Turisthotellvegen 6, Lillehammer