AVLYST – ReHabiliteringsforum 2020 – AVLYST

Arrangementet er avlyst grunnet korona-situasjonen. Arrangør vil komme tilbake med nye dato for gjennomføring av kurset på et senere tidspunkt.

11. og 12. mars arrangeres årets ReHabiliteringsforum for fagpersoner og brukere innen fagområdene habilitering og rehabiltering med ansvar tilknyttet Koordinerende enhet (KE), koordinatorrollen, individuell plan (IP).

All informasjon om kurset og påmelding finner du her

Arrangør:
Sykehuset Innlandet HF, divisjon Habilitering og rehabilitering

Målgruppen er fagpersoner og brukere:

  • innen habilitering og rehabilitering i kommuner og i spesialisthelsetjenesten
  • i private rehabiliteringsinstitusjoner
  • i brukerorganisasjoner
  • med ansvar for Koordinerende Enhet/tildelingsenhet/frisklivssentraler, IP

Mål for arrangementet:
Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangementsted:
Scandic Ringsaker, Kårtorpvegen 1, 2320 Furnes

Påmeldingsfrist:
Bindende påmelding innen 31. januar

Godkjenning for arrangementet:
Konferansen søkes godkjent som meritterende kurs i Ergoterapeutene, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening, som klinisk fagstige for Fagforbundet samt som vedlikeholdsaktivitet i Norsk Psykologforbund.

Pris:
Kursavgift kr. 1200,- som inkluderer dagpakker på hotellet.

Tillegg ved overnatting kr. 990,- + felles middag kr. 405,- som betales direkte til hotellet.
Overnatting og middag må bestilles direkte til Scandic Ringsaker [email protected]
Tlf. 62 35 99 00

Kontaktperson:
Jan Erik Mæhlum
Mobil 918 25 095
[email protected]

11. mars 2020
0830 - 0830
Kårtorpvegen 1, 2320 Furnes