ReHabiliteringsuka 2019 Ahus

Vi markerer ReHabiliteringsuka på Ahus onsdag 23. oktober. Brukerorganisasjoner og aktører innen rehabilitering- og habiliteringsfeltet stiller med stands/utstillinger og det vil bli foredrag fra klokken 13.45 til klokken 15.00.

Målgruppe:
Aktører, ansatte og brukerorganisasjoner innen rehabilitering- og habilitering

Mål for arrangementet:
Bidra til økt fokus, publisitet og erfaringsutveksling innen fagområdene rehabilitering og habilitering

Se program og påmelding for dagen her.

Arrangør:
Akershus universitetssykehus, Avd. for Samhandling og helsefremmende, koordinerende enhet.

Påmeldingsfrist:
Arrangementet er åpent for alle, men det er påmelding for å holde stabd/utstilling.  For utstillere/stand er påmeldingsfristen 18. oktober, og innmelding skjer til Linda Nysted Sivesind.
Vær oppmerksom på at det er noe begrenset med plasser i foredraget som starter klokken 13.45.

Arrangementsted: 
Stands/utstillinger holdes i Glassgata/Helsetorget på Ahus, Lørenskog
Foredragene som starter klokken 13.45 holdes i Lærings- og mestringssenterets lokaler (Rom B01 074/076)

Bevertning: 
Enkel bevertning

Pris på arrangementet:
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet:
Linda Nysted Sivesind

23. oktober 2019
10:30 - 15:00
Akershus universitetssykehus, Glassgata/Helsetorget