Robotkirurgi for operasjonssykepleiere

Ahus har for 4. gang gleden av å inviterere til 2 dagers robotkirurgi-opplæring for operasjonssykepleiere.

Robotmiljøet i Norge hadde våren 2019 et to-dagers møte i Arendal der et aktuelt tema var sertifisering av RNFA sykepleier (Registered Nurse First assistant i robotkirurgi). I Danmark arrangerer Aalborg University Hospital kurs i 3 dager x 2 med vekt på laparoskopitrening. Flere operasjonssykepleiere i Norge har deltatt på disse kursene. Møtet i Arendal var det første i sitt slag for operasjonssykepleiere som jobber med robotkirurgi. Der kom det fram et behov for å etablere et kurstilbud for operasjonssykepleiere med tanke på «first assistent» funksjonen.

Ahus ønsker å etablere et tilbud om opplæring for operasjonssykepleiere som jobber med robotkirurgi for hele landet. Vi har vært i dialog med Norsk Sykepleierforbund, sentralt fagforum og NSFLOS om dette. Høsten 2019, 2020 og 2021 arrangerte vi kurs for 12 operasjonssykepleiere hver gang.

Kurset går over to dager:
12.10 – kl.10.00 – 18.30
13.10 – kl.08.00 – 15.30

Arrangør
Sentraloperasjon, Kirurgisk divisjon, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Operasjonssykepleiere som arbeider med robotkirurgi

Mål for arrangementet
Rett kompetanse, faglige utviklingsmuligheter

Påmeldingsfrist
30. september 2022 kl 08.00

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: kr 4500kr
  • Intern ansatt Ahus – gratis: 0kr

Kontaktperson for arrangementet
Sisilie Skråmm ([email protected])

Bevertning
Lunsj og middag inkludert

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding[email protected]

12. oktober 2022
10:00 - 15:30
Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen Seminarrom B205.071

Påmelding

*

Bestillingsnummer *

Sjekk med leder eller regnskap om dette må stå på din faktura.
Feltet er obligatorisk f.eks på fakturaer til Helse Fonna, Helse Førde, Helse Stavanger, Helse Bergen’
Skriv inn en ‘X’ i tekstfeltet dersom best.nr ikke trengs.

Få plasser