Robotkirurgi for operasjonssykepleiere

ARRANGEMENTET ER AVLYST GRUNNET SITUASJONEN MED CORONA VIRUS

 

Ahus har for 2 .gang gleden av å inviterere til robotkirurgi-opplæring for operasjonssykepleiere.

Robotmiljøet i Norge hadde våren 2019 et to-dagers møte i Arendal der et aktuelt tema var sertifisering av RNFA sykepleier (Registered Nurse First assistant i robotkirurgi). I Danmark arrangerer Aalborg University Hospital kurs i 3 dager x 2 med vekt på laparoskopitrening. Flere operasjonssykepleiere i Norge har deltatt på disse kursene. England og USA har også «utdanning» for sykepleiere som jobber med robotkirurgi og skal være «first assistent». Kurs i de ulike land er ikke lett å sammenligne fordi utdanning for operasjonssykepleiere er forskjellig. Møtet i Arendal var det første i sitt slag for operasjonssykepleiere som jobber med robotkirurgi. Der kom det fram et behov for å etablere et kurstilbud for operasjonssykepleiere med tanke på «first assistent» funksjonen.

Ahus ønsker å etablere et tilbud om opplæring for operasjonssykepleiere som jobber med robotkirurgi for hele landet. Vi er i dialog med Norsk Sykepleierforbund og NSFLOS og skal i mars 2020 i møte om status og veien videre med robotkirurgi.

Se program for dagen her.

Arrangør
Sentraloperasjon, Kirurgisk divisjon, Akershus Universitetssykehus

Målgruppe
Operasjonssykepleiere som arbeider med robotkirurgi

Mål for arrangementet
Rett kompetanse, faglige utviklingsmuligheter

Dato
Kurset går over to dager:
12. mai: kl. 1000 – 1630 (Ahus, seminarrom: S303.018)
13 mai: kl. 0800 – 1500 (Ahus, seminarrom: B205.016 )

Påmeldingsfrist
24.april

Pris for arrangementet
3500 kr

Det er plass til 12 deltagere:
10 deltagere eksternt som skal betale (3500 kroner pr deltager)
2 deltagere fra Ahus som er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Sisilie Skråmm ([email protected])

Bevertning
Lunsj og middag inkludert

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

12. mai 2020
10:00 - 15:00
Akershus Universitetssykehus