Rom for påfyll: Hvordan kan tjenestene støtte de pårørende på en hjelpsom måte?

DPS Gjøvik inviterer til flere kveldsmøter for pårørende, berørte og fagpersoner innen psykisk helse og rus.

Møtene gjennomføres fysisk, men kan avlyses hvis smittesituasjonen tilsier det.

Mer informasjon og påmelding

Les mer på kursets informasjonsside hos Sykehuset Innlandet.

14. april 2021
18:00 - 20:30
Kveldsmøte.