Rosa kompetanse -«Snakk trygt om seksuell orientering og kjønn»

Tematikken omhandler hvordan vi som behandlere kan snakke om seksualitet, kjønn, kjønnsmangfold, kjønnsidentitet, og trans? Hvordan skape et trygt rom, tilby likeverdige helsetjenester og opptre inkluderende i praksis? Ved Nanna Cecilie Klingenberg, rådgiver ved Rosa kompetanse

Arrangør: BUP, DPS og ARA Follo

Målgruppe: Ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten

Mål for kurset: «Snakk trygt om seksuell orientering og kjønn»

Kontaktperson: Marianne Borthen

Ingen bevertning

  • 11. desember 2017
    10.15 - 12.25

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Follo DPS - Åsenveien 3, 1400 Ski