Rusmiddelkartlegging

En innføring i hvordan kartlegge bruk av ulike rusmidler

Arrangør: DPS og ARA Follo

Målgruppe: Ansatte i psykisk helsevern og rusfeltet i DPS, ARA og Follokommunene

Mål for kurset: Sikre at alle ansatte har grunnleggende kunnskap om rusmiddelkartlegging

Kontaktperson: Karen Berit Moen kemo@ahus.no

Sted: Follo DPS Åsenveien 3, Ski, Møterom 206

  • 14. februar 2018
    14.00 - 15.30

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Follo DPS - Åsenveien 3, 1400 Ski