Samarbeidsmøte – Ambulerende sykepleieteam Ahus

Fredag 29. mars arrangeres det årlige samarbeidsmøte mellom Ahus, kommuner/bydeler og Ambulerende sykepleieteam.

Møtet er en viktig arena for dialog mellom partene for å utvikle samarbeidet ved bruk av Ambulerende sykepleieteam sine tjenester.

Målgruppe: 
Helsepersonell fra alle instanser, fagsykepleiere, ledere og andre samarbeidspartnere

Bevertning
Inkludert lunsj

Program
Program for dagen lastes opp her.

Kontakt
Ambulerende sykepleieteam (tlf: 95781789)   

Ambulerende sykepleieteam ønsker tilbakemeldinger fra alle som har vært i kontakt med AST og/eller brukt deres tjenester. I den forbindelse er det opprettet et spørreskjema som bes fylles ut før møtet. Spørreskjema finner du her.

29. mars 2019
11:45 - 14:30
Akershus universitetssykehus, NN 5. etg, Nye Nord